Saturday, 6 April 2013

kisah teladan:Said bin Amir

Said bin Amir,antara sahabat yang sanggup menggadai kesenangan di dunia untuk akhirat.


Anak muda ini, adalah satu dari ribuan orang yang keluar ke daerah Tan’im di luar Makkah atas undangan para pemuka Quraisy untuk menyaksikan hukuman bunuh atas Khubaib bin Adi, salah seorang shahabat Muhammad setelah mereka menangkapnya dengan cara licik.Khubaib ditangkap kerana orang Quraisy berdendam terhadap kaum Muslimim di atas kemenangan islam dalam perang Badar
Sebagai pemuda yang kuat dan tangguh, Said mampu bersaing dengan orang-orang yang lebih tua umurnya untuk berebut tempat di depan, sehingga dia mampu duduk sejajar di antara para pemuka Quraisy seperti Abu Sufyan bin Harb, Shafwan bin Umayyah dan lain-lainnya yang menyelenggarakan acara tersebut.
Manakala rombongan orang dalam jumlah besar dengan seorang tawanan mereka tersebut telah tiba di tempat yang sudah disiapkan untuk membunuhnya, si anak muda Said bin Amir al-Jumahi berdiri tegak memandang Khubaib yang sedang digiring ke tiang salib. Said mendengar suara Khubaib di antara teriakan kaum wanita dan anak-anak, dia mendengarnya berkata, “Bila kalian berkenan membiarkanku shalat dua rakaat sebelum aku kalian bunuh?”
Said melihat Khubaib menghadap kiblat, shalat dua rakaat, dua rakaat yang sangat baik dan sangat sempurna.
Said melihat Khubaib menghadap para pembesar Quraisy dan berkata, “Demi Allah, kalau aku tidak khawatir kalian menyangka bahwa akumelambatkan solat karena takut mati niscaya aku akan memperbanyak lagi solatku.”
Kemudian Said melihat kaumnya dengan kedua mata kepalanya mencincang jasad Khubaib sepotong demi sepotong padahal Khubaib masih hidup, sambil berkata, “Apakah kamu ingin Muhammad ada di tempatmu ini sedangkan kamu selamat?”
Khubaib menjawab sementara darah menitis dari jasadnya, “Demi Allah, aku tidak ingin berada di antara keluarga dan anak-anakku dalam keadaan aman dan tenang sementara Muhammad tertusuk oleh  duri.”
Di saat itu Said bin Amir melihat Khubaib mengangkat pandangannya ke langit dari atas tiang salib dan berkata, “Ya Allah. balaslah mereka satu persatu, bunuhlah mereka sampai habis dan jangan biarkan seorang pun dari mereka hidup dengan aman.”
Akhirnya Khubaib pun menghembuskan nafas terakhirnya, dan tidak ada seorang pun yang mampu melindunginya dari tebasan pedang dan tusukan tombak orang-orang kafir.
Orang-orang Quraisy kembali ke Makkah, mereka melupakan Khubaib dan kematiannya.
Namun tidak dengan anak muda yang baru tumbuh ini, Said bin Amir, Khubaib tidak pernah terbenam dari benaknya sesaat pun.
Said melihatnya dalam mimpinya ketika dia tidur, membayangkannya dalam khayalannya ketika dia terjaga, berdiri di depannya ketika dia solat dua rakaat dengan tenang dan tenteram di depan kayu salib, Said mendengar bisikan suaranya di kedua telinganya ketika dia berdoa atas orang-orang Quraisy, maka dia khawatir sebuah halilintar akan menyambar atau sebuah batu dari langit akan jatuh menimpanya.
peristiwa kematian Khubaib mengajarkan sesuatu kepada Said
persoalan besar yang belum dia ketahui selama ini.
Peristiwa kematian Khubaib mengajarkan kepadanya bakwa kehidupan sejati adalah jihad di jalan akidah yang diyakininya sampai maut
"Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya.."(al-Hajj:78)
peristiwa tersebut mengajar Said bahawa iman yg terpancang kuat boleh melahirkan dan menciptakan keajaiban-keajaiban. 


Pada saat itu Allah SWT membuka dada Said bin Amir kepada Islam, maka dia berdiri di hadapan sekumpulan orang banyak, mengumumkan bahwa dirinya berlepas diri dari dosa-dosa dan kejahatan-kejahatan orang Quraisy, meninggalkan berhala-berhala dan patung-patung dan mengikrarkan diri sebagai seorang muslim.
Said bin Amir al-Jumahi berhijrah ke Madinah tinggal bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, ikut bersama beliau dalam perang Khaibar dan peperangan lain sesudahnya.
Manakala Rasulullah SAW yang mulia dipanggil menghadap  Rabbnya dalam keadaan ridha, Said bin Amir tetap menjadi sebilah pedang yang terhunus di tangan para khalifah Nabi SAW , Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ‘anhum. Said bin Amir hidup sebagai contoh menawan lagi mengagumkan bagi setiap mukmin yang telah membeli akhirat dengan dunia, mementingkan ridha Allah dan pahalaNya di atas segala keinginan jiwa dan hawa nafsu.
Dua orang khalifah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengenal kejujuran Said radhiyallahu ‘anhu, dan ketakwaannya, keduanya mendengar nasihatnya dan mencamkan kata-katanya.
Said datang kepada Umar bin al-Khatthab r.a & di awal khilafahnya, dia berkata, “Wahai Umar, aku berpesan kepadamu agar kamu bertakwa kepada Allah dari manusia clan jangan takut kepada manusia dari Allah. Janganlah kata-katamu berbeza dengan perbuatanmu, karena kata-kata yang baik adalah yang dibenarkan oleh perbuatan. Wahai Umar, perhatikanlah orang-orang di mana Allah Ta’ala menyerahkan perkara mereka kepadamu dari kalangan kaum muslimin yang dekat maupun yang jauh, cintailah untuk mereka apa yang kamu cintai untuk dirimu dan keluargamu, bencilah untuk mereka apa yang kamu benci untuk dirimu dan keluargamu, hadapilah kesulitan-kesulitan untuk menuju pada kebenaran dan jangan takut karena Allah terhadap celaan orang-orang yang mencela.”
Maka Umar menjawab, “Siapa yang mampu melakukannya wahai Said?”
Said berkata, “Hal itu bisa dilakukan oleh orang-orang sepertimu yang Allah Ta’ala serahi perkara umat Muhammad dan di antara dia dengan Allah tidak terdapat seorang pun.”
Pada saat itu Umar mengundang Said untuk membantunya, Umar berkata, “Wahai Said, aku menyerahkan kota Himsh kepadamu.” Maka Said menjawab, “Wahai Umar, aku memohon kepadamu dengan nama Allah agar mencoret namaku.”
Maka Umar marah, dia berkata, “Celaka kamu, kamu meletakkan perkara ini di bahuku kemudian kamu berlari dariku. Demi Allah, aku tidak akan membiarkanmu.”
Umar mengangkat Said sebagai garbenor Himsh, Umar bertanya kepadanya, “Aku akan menetapkan gaji untukmu.”
Said menjawab, ‘Apa yang aku lakukan dengan gaji itu wahai Amirul Mukminin? Pemberian dari Baitul Maal kepadaku melebihi keperluanku.” Said pun berangkat ke Himsh menunaikan tugasnya.
Tidak lama kemudian, Amirul Mukminin Umar bin Khatthab didatangi oleh orang-orang yang boleh dipercaya dari penduduk Himsh, Umar berkata kepada mereka, “Tulislah nama penduduk miskin dari Himsh agar aku boleh membantu mereka.”
Mereka menulis dalam sebuah lembaran, di dalamnya tercantum nama fulan dan fulan serta Said bin Amir.
Umar bertanya, “Siapa Said bin Amir?” Mereka menjawab, “garbenor kami.”
Umar menegaskan, “garbenor kalian miskin?”
Mereka menjawab, “Benar, di rumahnya tidak pernah dinyalakan api dalam waktu yang cukup lama.”
Maka Umar radhiyallahu ‘anhu menangis hingga air matanya membasahi janggutnya, kemudian dia mengambil seribu dinar dan memasukkannya ke dalam sebuah kantung. Umar radhiyallahu ‘anhu berkata, “Sampaikan salamku kepadanya dan katakan kepadanya bahwa Amirul Mukminin mengirimkan harta ini agar kamu boleh menggunakannya untuk memenuhi keperluanmu.”
utusan itu pun pulang dan mendatangi rumah Said dengan menyerahkan kantung dari Umar bin Khatthab. Said melihatnya dan ternyata isinya adalah dinar, maka dia menyingkirkannya lalu berkata, “Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un.” Seolah-olah Said sedang ditimpa musibah besar atau perkara berat.
Istrinya datang tergopoh-gopoh dengan penuh kecemasan, dia berkata, “Apa yang terjadi wahai Said? Apakah Amirul Mukminin wafat?”
Said menjawab, “Lebih besar dari itu.” Istrinya bertanya, ‘Apa yang lebih besar?”
Said menjawab, “Dunia datang kepadaku untuk merusak akhiratku, sebuah fitnah telah menerpa rumahku.”
Istrinya berkata, “Engkau harus berlepas diri darinya.” Dia belum mengerti apa pun terkait dengan perkara dinar tersebut.
Said bertanya, “Kamu bersedia membantuku?” Istrinya menjawab, “Ya.”
Maka Said mengambil dinar itu, memasukkannya ke dalam kantung dan bahagikannya kepada kaum muslimin yang miskin.
Tidak  lama setelah itu, Umar bin al-Khatthab datang ke negeri Syam untuk mengetahui keadaannya. Ketika Umar tiba di Himsh, kota ini juga dikenal dengan Kuwaifah, bentuk kecil dari Kufah, kota Himsh disamakan dengan Kufah karena banyaknya keluhan penduduknya terhadap para gabenornya seperti yang dilakukan oleh orang-orang Kufah. ketika Umar tiba di sana, orang-orang Himsh bertemu dengan Umar untuk memberi salam kepadanya. Umar radhiyallahu ‘anhu bertanya, “Bagaimana dengan garbenor kalian?”
Maka mereka mengadukannya dan menyebutkan empat hal dari sikapnya, yang satu lebih besar daripada yang lain.
Umar berkata, “Apa keluhan kalian terhadap garbenor kalian”"
Mereka menjawab, “Dia tidak keluar kepada kami kecuali ketika sang sudah naik.”
Aku berkata, “Apa jawapanmu wahai Said?”
Said diam sesaat kemudian berkata. “Demi Allah, aku sebenarnya tidak suka mengatakan hal ini, akan tetapi memang harus dikatakan. Keluargaku tidak mempunyai pembantu. Setiap pagi aku menyiapkan adunan utk mereka. kemudian aku menunggunya beberapa saat sampai ia mengembang, kemudian aku membuat roti untuk mereka. kemudian aku berwudhu dan keluar untuk masyarakat.”
Umar berkata, aku pun berkata kepada mereka, “Apa yang kalian keluhkan darinya juga?”
Mereka menjawab, “Dia tidak menerima seorang pun di malam hari.” Aku bertanya kepada Said, “Apa jawapanmu wahai Said?”
Said berkata, “Demi Allah. aku juga malu mengatakan hal ini. Aku telah memberikan siang bagi mereka, sedangkan malam maka aku memberikannya kepada Allah
Aku bertanya. “Apa lagi yang kalian keluhkan darinya?”
Mereka menjawab, “Dia tidak keluar kepada kami satu hari dalam sebulan.”
Aku bertanya, “Apa ini wahai Said?”
Said menjawab, “Aku tidak mempunyai pelayan wahai Amirul Mukminin, aku pun tidak memiliki pakaian selain yang melekat di tubuhku ini. Aku mencucinya sekali dalam sebulan, dan menunggu sampai kering, baru kemudian aku keluar di petang hari.”
Kemudian aku bertanya, “Apa lagi yang kalian keluhkan darinya?”
Mereka menjawab, “Terkadang dia jatuh pengsan sehingga tidak ingat terhadap orang-orang di sekitarnya.”
Aku bertanya, “Apa ini wahai Said?”
Said menjawab, “Aku menyaksikan kematian Khubaib bin Adi ketika aku masih musyrik, aku melihat orang-orang Quraisy mencincang jasadnya sambil berkata kepadanya, ‘Apakah kamu ingin Muhammad ada di tempatmu ini? Lalu dia menjawab, ‘Demi Allah, aku tidak ingin berada di antara keluarga dan anak-anakku dalam keadaan tenang sedangkan Muhammad tertusuk oleh sebuah duri.’ Demi Allah setiap aku teringat hari itu, yakni ketika aku membiarkannya dan tidak menolongnya sehingga aku sentiasa dikejar ketakutan bahwa Allah tidak akan mengampuniku, maka aku pun pengsan.”
Saat itu Umar radhiyallahu ‘anhu berkata, “Segala puji bagi Allah yang membenarkan dugaanku kepadamu.”
Kemudian Umar radhiyallahu ‘anhu memberinya seribu dinar agar dia gunakan untuk memenuhi keperluannya.
Istrinya melihatnya, dia pun berkata, “Segala puji bagi Allah yang telah mencukupkan kami dari pelayananmu, penuhilah keperluan kami dan ambillah seorang pelayan.”
Said berkata kepadanya, “Apakah kamu mau aku tunjukkan kepada yang lebih baik dari itu?” Istrinya balik bertanya. ‘Apa itu?”
Said berkata. “Kita memberikannya kepada siapa yang membawanya kepada kita, kita lebih memerlukan hal itu.”
Istrinya bertanya. ‘Apa maksudmu?”
Said menjawab, “Kita berikan kepada Allah dengan cara yang baik.”
Istrinya berkata, “Setuju dan semoga Allah membalasmu dengan kebaikan.”
Said tidak meninggalkan majlisnya hingga dia membagi dinar tersebut di beberapa kantong. lalu dia berkata kepada salah seorang anggota keluarganya, “Berikanlah ini kepada janda fulan, berikanlah ini kepada anak-anak yatim fulan, berikanlah ini kepada keluarga fulan, berikanlah ini kepada orang-orang miskin dari keluarga fulan.”
Semoga Allah meridhai Said bin Amir al-Jumahi, dia termasuk orangorang yang mementingkan saudaranya sekalipun dia sendiri memerlukan.’
SubhanAllah,betapa hebatnya sahabat Rasulullah.inilah ciri-ciri  pemimpin yang sebenar yang sangat sukar dicari zaman sekarang.even ana sendiri un tak mampu nak contohi teladan Said bin Amir,seorang hamba Allah yang sanggup menjual dunia untuk akhirat.MasyaAllah..

No comments:

Post a Comment